Wildgroei

Wildgroei is de vertaling uit het Engels door Conny Sykora van Wasted World, How Our Consumption Challenges the Planet, in april 2012 uitgegeven door The University of Chicago Press. In dit boek geef ik een overzicht over uiteenlopende tendensen die zich gedurende met name de afgelopen duizend jaar als gevolg van de groei van de menselijke populatie op de wereld hebben voorgedaan.

Doorgaans worden dergelijke tendensen slechts afzonderlijk besproken, waarbij suggesties worden gedaan omtrent het ombuigen ervan om negatieve gevolgen op ons milieu of op de samenleving teniet te doen. Echter, dit is alleen mogelijk wanneer dergelijke tendensen onafhankelijk van elkaar werken, maar niet wanneer ze onderling afhankelijk zijn, of afhankelijk van een gezamenlijke factor, die dan alle ongemoeid worden gelaten. In het geval van toenemende problemen die zich in het milieu, de voedselvoorziening, of in de samenleving voordoen, wordt aan deze voorwaarde niet voldaan: al deze tendensen zijn zowel onderling van elkaar afhankelijk als ook van die in twee centrale factoren, de groei van onze mondiale aantallen en het grondstofverbruik en de daarmee verbonden afvalproductie per hoofd van de bevolking. Deze laatste factoren zijn doorgaans wel als zorgwekkend erkend, maar ze zijn om ethische redenen erg lastig aan te pakken.

Daarnaast blijken om veelal andere redenen tendensen die er het gevolg van zijn eveneens lastig aan te pakken. Zo zien we in de kranten discussies over klimaatverwarming, die eveneens een gevolg is van de twee centrale tendensen. Tenslotte, we hebben steeds meer producten nodig, zoals landbouw en industriële producten, en voor de aanmaak daarvan hebben we energie nodig. Die energie halen we uit fossiele brandstoffen, en de verbranding daarvan geeft atmosferische vervuiling met koolstof dioxide, die ons klimaat opwarmt. Hierdoor stijgt dan weer de zeespiegel, en komen er meer orkanen voor die ook hogere breedtegraden bereiken dan voorheen. Helaas zijn deze problemen moeilijk aanpakbaar geworden vanwege de activiteiten van veelal door belangengroepen, betaalde ontkenners, waardoor het onderwerp zelfs niet meer genoemd kan worden tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. Dit ondanks het voorkomen van de recente orkaan bij New York, en ondanks de steeds hogere waterstanden die de stad – naast alle andere kuststeden – bedreigen.

Groeiende problemen dus die niet onbesproken moeten blijven en die bovendien in hun onderlinge samenhang niet goed begrepen worden.