Biografie

Na mijn studie aan de Universiteit van Leiden in Nederland, heb ik gewerkt aan diverse ecologische problemen, als een van de eersten geleidelijk aan de nadruk leggend op ruimtelijke processen, zoals de verspreiding, ruimtelijke dynamica en de kolonisatie door loopkevers van de IJsselmeerpolders. Naast vele artikelen heb ik, samen met H. Turin en J. Haeck, hiervan de eerste Nederlandse atlas samengesteld, Atlas van de Nederlandse Loopkevers. Vervolgens wendde ik me eerst tot de biogeografie en daarna tot invasie onderzoek. Ik heb twee boeken over deze onderwerpen geschreven, Dynamic Biogeography (1990), Cambridge University Press, en The Dynamics of Biological Invasions (1989), Chapman and Hall. Vervolgens heb ik mijn interesse uitgebreid tot biogenese waarover ik in verscheidene verschillende tijdschriften en boeke npubliceerde, een deel hiervan samen met dr. M.A. Fedonkin van de Russische Academie van Wetenschappen te Moskou. Een derde boek, Wasted World (2012), University of Chicago Press, met als Nederlandse vertaling Wildgroei (2013), Zwerk Uitgevers, heeft betrekking op de lange termijn problemen van milieu-ontwikkelingen en –uitputting, door de mens veroorzaakt tijdens zijn bestaan op aarde. Een vierde boek, Autecology, Taylor en Francis (in druk), geschreven samen met Dr G.M. Walter van de Universiteit van Queensland, Brisbane, geeft een alternatieve benadering van de ecologie.

In 2004 werd ik bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met Biogeografie en Invasie Biologie als opdracht. Ik ben een van de oprichters van de International Biogeographical Society. Werkend in de frontlinie van onderzoek van verschillende disciplines, is mijn focus geweest op de theoretische en methodologische aspecten van de populatie biologie en de chemische thermodynamica van de vroege evolutie van het leven. In dit verband ontving ik de Distinguished Statistical Ecologist Award van de International Association for Statistical Ecology.